The Republic of the Union of Myanmar

Central Bank of Myanmar

သမဝါယမဘဏ်လီမိတက်၏ ဘဏ်ခွဲများစာရင်း၁။ ရုံးချုပ်ဘဏ်ခွဲကြီး
  ၃၃၄/၃၃၆၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် (၂၃)လမ်းထောင့်၊(၇)ရပ်ကွက်
  လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၂။ ဝိဇယဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်-၂၂၆၊မြေညီထပ်၊ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့်ဦးဝိဇယလမ်းထောင့်
  ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၃။ လမ်းမတော်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်-(၇၉၇)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊
  ရန်ကုန်မြို။
   
၄။ ပျဉ်းမနားဘဏ်ခွဲကြီး
  ၁၁၇၊ (၆)လမ်း၊ မင်္ဂလာရပ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့
   
၅။ အောင်ပန်းဘဏ်ခွဲကြီး
  (၁ဝ၈) ၊ ဘူတာရုံလမ်း၊ ညောင်ပင်ထောင်ရပ်ကွက်၊အောင်ပန်းမြို့
   
၆။ စော်ဘွားကြီးကုန်းဘဏ်ခွဲကြီး
  စော်ဘွားကြီးကုန်းအဝေးပြေးကားဂိတ်ဝင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်
  ရန်ကုန်မြို့
   
၇။ မန္တလေး (၇၈)လမ်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (ဘီ-၁/၂/၃) (၇၈) လမ်း၊ (၂၇x၂၈လမ်းကြား)
  ဟေမာဇလရပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
   
၈။ တောင်ငူဘဏ်ခွဲကြီး
  ပဆ (၁၄/ဝဝ၂၅) ၊ကုန်သည်ကြီးလမ်း၊(၁၆)ရပ်ကွက်၊တောင်ငူမြို့
   
၉။ မန္တလေး(ဈေးချို)ဘဏ်ခွဲကြီး
  ၂၆ (ဘီ) လမ်း၊ ၈၄x၈၅ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံံမြို့နယ်။
  မန္တလေးမြို့
   


၁၀။ ညောင်လေးပင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  ၂၁ဝ(က) ၊ ဘုရားကြီးလမ်း၊မြို့မ(၁)၊ ညောင်လေးပင်မြို့
   
၁၁။
မန္တလေး(၃၂)လမ်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၂၂၆)၊ (၃၂) လမ်း၊ ( ၈၃x၈၄ ) လမ်းကြား
  ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
   
၁၂။ မင်္ဂလာဈေးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၅၃)၊ ၁၁၈ လမ်းနှင့် စက်ရုံလမ်းထောင့်
  ရေတွင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်
   
၁၃။ ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်-ည(၈၃)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ၊ ကံ့ကော်လမ်းထောင့်
  (၁) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
   
၁၄။ ပဲခူးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၉)၊ မင်းလမ်း၊ ဇိုင်းဂနိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ ပဲခူးမြို့
   
၁၅။ မိတ္ထီလာဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် ၄၈၊ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်း၊ သီရိမင်္ဂလာရပ်၊မိတ္ထီလာမြို့
   
၁၆။ ပြည်ဘဏ်ခွဲကြီး
  ၁၄၄၁/၁၄၄၂၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းနှင့်ရွှေသည်တန်းလမ်းထောင့်
  ဆံတော်ရပ်၊ ပြည်မြို့
   
၁၇။ မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  ၉ဝ/၉၁၊ ဖက်တန်းရပ်၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့
   
၁၈။ ရွှေဘိုဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၁)၊လမ်းမတော်လမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့
   
၁၉။ ဘားအံဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၂/၁၅၄)၊ သစ္စာလမ်းနှင့်ဘုရားလမ်းထောင့်
  (၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့
   
၂၀။

ဟင်္သာတဘဏ်ခွဲကြီး

 

အကွက်အမှတ် (၄၉)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊

 

ဥယျာဉ်ကြီးမြောက်ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့

   
၂၁။

ကျိုင်းတုံဘဏ်ခွဲကြီး

 

အမှတ် (၁၆၅-က)၊ ကျိုင်းငမ်း(၁)လမ်း၊

 

၂/ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့

၂၂။ တာချီလိတ်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၈၄/က)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ဝမ်ကောင်းရပ်ကွက်၊
  တာချီလိတ်မြို့
   
၂၃။ ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ရွှေစေတီလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊
  ဦးပိုင်မြေကွက်အမှတ်(၂)၊ ပုသိမ်မြို့
   
၂၄။ ‌တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲကြီး  
  အမှတ် (၁၂၉)၊ ဗိုလ်ခုျပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊  
  တောင်ကြီးမြို့  
     
၂၅။ လွိုင်ကော်ဘဏ်ခွဲကြီး
  ကန္တာရဝတီခေတ်မီနှစ်ထပ်ဈေးကြီး၊ အဆောက်အဦ (Block B)၊
  သီတာလမ်း၊ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊လွိုင်ကော်မြို့
   
၂၆။ ဖျာပုံဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၂၃)၊ ပထမလမ်းနှင့်နတ်ရှင်နောင်လမ်းထောင့် ၊(၄)ရပ်ကွက်၊
  ဖျာပုံမြို့  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
   
၂၇။ ပုဇွန်တောင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၀၀၂-၁၀၂)၊ လိပ်ကန်အိမ်ရာ၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းနှင့်
  ဦးရွှေဂွန်းလမ်းထောင့်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့
   
၂၈။ သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်ခွဲကြီး
  (M-4)၊ မေခအိမ်ရာ၊ အမှတ်(၁၂၄)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊
  ၂၉/၃၃ (က+ခ)(ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊
  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
   
၂၉။ ပြင်ဦးလွင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၁၃၅)၊ ဦးပိုင်(၄၄)၊ မန္တလေး-လားရှိုးလမ်းမကြီး၊
  ရပ်ကွက်ကြီး(၃)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့
   

၃၀။
စစ်ကိုင်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၈/၂၀)၊ အိုးတန်းကလေးဈေးလမ်း၊ မင်းလမ်းရပ်ကွက်၊ 
  စစ်ကိုင်းမြို့
   
၃၁။ အင်းစိန်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၅)၊လှိုင်မြစ်လမ်း၊ပေါက်တောရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ 
  ရန်ကုန်မြို့
   
၃၂။ ကျောက်ပန်းတောင်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၂၀၆၉/ခ)၊ ရန်ပြည်မန်လမ်း၊ စံပြရပ်ကွက်၊ 
  ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
   
၃၃။ ရမည်းသင်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (လ/၁၆)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကြီး၊ 
  ရမည်းသင်းမြို့
   
၃၄။ ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲကြီး
 

အမှတ်(၅၄)၊ အာဇာနည်လမ်းမကြီး၊ကညုံရပ်ကွက်၊ထားဝယ်မြို့ 

   
၃၅။ မူဆယ်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၂၀၂)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ တောင်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့
   
၃၆။ ပျော်ဘွယ်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၁၉၄)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ မြင်းဘက်ရပ်ကွက်၊ 
  ပျော်ဘွယ်မြို့
   
၃၇။ ပခုက္ကူဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၄/က)၊ မြို့မလမ်း၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့
   
၃၈။ မြဝတီဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၈/၅၁)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့
   
၃၉။ တော်ဝင်စင်တာဘဏ်ခွဲငယ်
  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ်(၄၅)၊ 
  တော်ဝင်စင်တာ၊ Basement (1)၊ အခန်းအမှတ်(B-033)
   
၄၀။ စစ်တွေဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(လမ/၃၅)၊ လမ်းမကြီး၊ ရူပတောင်ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့
   
၄၁။ ဆရာစံပလာဇာဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၅/အေ)၊ပထမထပ်၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနှင့်
  ဆရာစံလမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊
   
၄၂။ အောင်လံဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၆၅)၊ ပြည်လမ်း၊ ထရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့၊
   
၄၃။ သထုံဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၆၉)၊မင်းလမ်း၊နန်းခဲရပ်ကွက်၊သထုံမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် 
   
၄၄။ တောင်ဥက္ကလာဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၄)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ 
  တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
   
၄၅။ မိုးကုတ်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၂၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ မိုးကုတ်မြို့
   
၄၆။ ကမာရွတ်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၅၈)၊အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊(၂)ရပ်ကွက်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်
  ရန်ကုန်မြို့
   
၄၇။ မအူပင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၇၈)၊ ဘုရားလမ်း၊ ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ မအူပင်မြို့
   
၄၈။ ကလေးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၃၀)၊ နယ်မြေ(၅)၊ ဗိုလ်ခုျပ်လမ်း၊ ပင်လုံရပ်ကွက်၊ 
  ကလေးမြို့
   
၄၉။ လားရှိုးဘဏ်ခွဲကြီး    
  အမှတ်(၃၄)၊ သိန္ဒီလမ်း၊ စံကောင်းရပ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ 
  နယ်မြေ(၁၀)၊ လားရှိုးမြို့
   
၅၀။ တောင်တွင်းကြီးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၃၉/က)၊ ပြည်လမ်း၊ ရွှေကြာအင်း(၂)ရပ်ကွက်၊ 
  တောင်တွင်းကြီးမြို့
   
၅၁။ လပွတ္တာဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၉၃)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လပွတ္တာမြို့
   
၅၂။ အောင်ပန်း(၂)ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၄/၂၈၀)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊အောင်ပန်းမြို့
   
၅၃။ ကျောက်ဆည်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၉)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ အောက်ချိုင်းရပ်ကွက်၊ 
  ကျောက်ဆည်မြို့။
   
၅၄။ တောင်သာဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၃/၅၈)၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဥယျာဉ်တော်ရပ်၊ 
  မြင်းခြံ-မိတ္ထီလာလမ်းမကြီး၊ တောင်သာမြို့။
   
၅၅။ ဆာကူရာတာဝါဘဏ်ခွဲ
  အခန်းအမှတ်(1001)၊ မြေညီထပ်၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ 
  ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်
   
၅၆။ ဓနုဖြူဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၅၈)၊ မဟာဇောတလမ်း၊
  (၇)ရပ်ကွက်၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်
   
၅၇။ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဘဏ်ခွဲငယ်
  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ 
  အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း 
   
၅၈။ မန္တလေး(၆၂)လမ်း(မနော်ဟရီ)ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(ဇ/၅/၂၅)၊ (၆၂)လမ်း၊ မြို့သစ်(၄)ရပ်ကွက်၊ 
  ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
   
၅၉။ လယ်ဝေးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၆/၄၅၁)၊ မြို့သစ်(၃)လမ်း၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊
  လယ်ဝေးမြို့၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
   
၆၀။ မန္တလေး(၁၉)လမ်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၄၆)၊ ၈၁ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းထောင့်၊ မေဃဂီရိရပ်ကွက်၊
   အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့ 
   
၆၁။ ကြို့ပင်ကောက်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၃၀၁-က)၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ စက်တိုင်ကုန်းရပ်ကွက်၊
   ကြို့ပင်ကောက်မြို့
   
၆၂။ ကံျုပျော်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၄)၊ အင်းရဲလမ်း၊ အောင်ဆန်း ရပ်ကွက်၊ ကံျုပျော်မြို့
   
၆၃။ ကမာရွတ်(ရွှေပုန်းညက်)ဘဏ်ခွဲကြီး
  တိုက်(၂၁)၊ ရွှေပုန်းညက်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ 
  ကမာရွတ်မြို့နယ်
   
၆၄။ မကွေးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၃)၊ ခတ္တာလမ်း၊ ရန်ကျော်ရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့
   
၆၅။ မုံရွာဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၅၀)၊ ဘူတာရုံလမ်း၊ ဆူးလေကုန်းရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့
   
၆၆။ ညောင်ဦးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၈၀)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ 
  ဆုံကုန်းရပ်ကွက်၊ ညောင်ဦးမြို့
   
၆၇။ ‌ညောင်တုန်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၇၄)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ညောင်တုန်းမြို့နယ်
   
၆၈။ ‌ကွဲျဆည်ကန်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(ယ-၉)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြသာယာရပ်ကွက်၊ 
  ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်
   
၆၉။ ဗန်းမော်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(သစ/၃၄)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊သာစည်ရပ်ကွက်၊ဗန်းမော်မြို့နယ်
   
၇၀။ ကသာဘဏ်ခွဲကြီး
  အကွက်အမှတ်(၁၃)၊အောင်သပြေလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ကသာမြို့
   
၇၁။ ‌၆လမ်း(လမ်းမတော်)ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၆၀၂)၊(၆)လမ်းထိပ်၊ကမ်းနားလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ်
   
၇၂။ သီရိရတနာ(မြောက်ဥက္ကလာပ)ဘဏ်ခွဲကြီး
  ‌အမှတ်(A1-3/4)၊ သီရိရတနာကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ 
  သုဓမ္မာလမ်း၊ (ဌ)တိုးခဲ့ျရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
   
၇၃။ သံဈေးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၃၅)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်
   
၇၄။ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၉၁)၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်
   
၇၅။ ဘားအံဘဏ်ခွဲကြီး(၂)
  အမှတ်(၄)၊ ဘုရားလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့
   
၇၆။ သိမ်ဖြူဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၄၇၀)၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
   
၇၇။ မန္တလေး(၂၆)လမ်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၂၂၈)၊ (၂၆)လမ်း၊ (၉၁x၉၂)လမ်းကြား၊ 
  သီရိဟေမာအနောက်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
   
၇၈။ သံတွဲဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၁)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊သံတွဲမြို့၊
  ရခိုင်ပြည်နယ်
   
၇၉။ သီပေါဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၂၁၅-က)၊ ရန်ကုန်-လားရှိုးလမ်းမကြီး၊
  ပန်းတိမ်မြောက်ရပ်ကွက်၊သီပေါမြို့နယ်၊ကျောက်မဲခရိုင်၊ရှမ်းပြည်နယ်

 

MMK per USD - Date 2nd December 2021

Reference Exchange Rate

1785.0

MMK Exchange rate for other currencies are available here (forex.cbm.gov.mm)

ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း(%)
ဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျင် ၇%
အပ်ငွေပေါ် အနည်းဆုံး အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျင် ၅%

အာမခံဖြင့် ချေးငွေပေါ် အများဆုံး အတိုးနှုန်း

အာမခံမဲ့ ချေးငွေပေါ် အများဆုံးအတိုးနှုန်း

တစ်နှစ်လျင် ၁၀%

တစ်နှစ်လျင် ၁၄.၅%

 

Economic Indicators (%)

GDP Growth Rate
2019-2020 FY
3.20 %
Annual Rate of Inflation
(February 2021)
2.61 %
Year on Year Inflation
(February 2021)
1.51 %

    Source :

    Ministry of Planning, Finance and Industry