The Republic of the Union of Myanmar

Central Bank of Myanmar

Global Treasure Bank Limited Branches List

၁။ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၆၅၄/၆၆၆)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့။
   
၂။

မြိတ်ဘဏ်ခွဲကြီး

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့်သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံလမ်းဒေါင့်၊
နာရီစင်အရှေ့၊ မြိတ်မြို့။

   
၃။ မူဆယ်ဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(တ-၁၉၀)၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊
တောင်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့။
   
၄။

မန္တလေးဘဏ်ခွဲကြီး

အမှတ်(၂၆-ဘီ)၊ ၂၆ လမ်း၊ (၈၀-၈၁) လမ်းကြား၊
ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

   
၅။ ဖျာပုံဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၁၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ဖျာပုံမြို့။
   
၆။ သံတွဲဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၅၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ သံတွဲမြို့။
   
၇။ ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အခန်း(၀၀၄/၁၀၄)၊ဇေယျာမွန်အိမ်ရာ(၁)၊
  ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
   
၈။

စစ်တွေဘဏ်ခွဲကြီး

အမှတ်(၃၇)၊ လမ်းမကြီးလမ်း၊
အကွက်(၃၅)၊ ရူပတောင်ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။

   
၉။ ‌မောင်တောဘဏ်ခွဲကြီး
ရပ်ကွက်(၄) လမ်းမကြီး၊ ဈေးကြီးဒေါင့်၊ မောင်တောမြို့။
   
၁၀။ ‌တောင်ကုတ်ဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ် (၅၄၂)၊ နိုးကြားရေးလမ်း၊ တောင်ကုတ်မြို့။
   
၁၁။ ဘိုကလေးဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၃၉)၊ ဗိုလ်တေဇလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊
ဘိုကလေးမြို့။
   
၁၂။ လပွတ္တာဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၁၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လပွတ္တာမြို့။
   
၁၃။ မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ် (၄၅)၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ ဈေးကြီးရပ်၊ ‌မော်လမြိုင်မြို့။
   
၁၄။ ထားဝယ်ဘဏ်ခွဲ
အမှတ် (၁၀၇)၊ ဈေးတောင်ပတ်လမ်း၊ ခုံဝန်းဒပ်ရပ်ကွက်၊
ထားဝယ်မြို့။
   
၁၅။ ကော့သောင်းဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ် (၄၃၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အဏ္ဏဝါရပ်၊ ကော့သောင်းမြို့။
   
၁၆။ ကြည့်မြင်တိုင်ဘဏ်ခွဲကြီး
ကမ်းသာယာပလာဇာ၊ မြေညီထပ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၁၇။ အောင်မင်္ဂလာဘဏ်ခွဲကြီး
အခန်းအမှတ်(ဋ/င-၁)၊ (ဋ/င-၂)၊ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊
အောင်မင်္ဂလာ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၁၈။ ယုဇနပလာဇာဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(အက်စ်-၂၈/အက်စ်-၂၉)ယုဇနပလာဇာ(မြေညီထပ်)၊
ဗညားဒလလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၁၉။ ဘားအံဘဏ်ခွဲကြီး
ဘားအံမြို့မဈေး၊ ပထမထပ်၊ ဘားအံမြို့။
   
၂၀။ ရွှေဘုံသာဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ် (၂၇၂-၂၈၂)၊ မြေညီထပ်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၂၁။ ရွှွေတောင်တန်းဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၇၇၀-၇၇၂)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်
ရွှေတောင်တန်းလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၂၂။ မြဝတီဘဏ်ခွဲကြီး
ဦးပိုင် (၁၀/၁၄၇) အကွက် (၄)၊ မင်းလမ်း(၁)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့။
   
၂၃။ သီရိမင်္ဂလာဘဏ်ခွဲကြီး
အခန်းအမှတ် (၄)၊ တိုက် (၇)၊ သီရိမင်္ဂလာဥယျာဉ်အိမ်ယာ၊
ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၂၄။ ‌ညောင်ပင်‌လေးဈေးဘဏ်ခွဲကြီး
အခန်းအမှတ် (အက်စ်-၁၂)၊ ညောင်ပင်လေးဈေးပလာဇာ၊
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၂၅။ ‌ရွှေဗဟို၇်ဘဏ်ခွဲကြီး
အခန်းအမှတ် (အေ-၁၊အေ-၂)တိုက်ခန်း၊ ရွှေဗဟိုရ်ပလာဇာ
နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၂၆။ ‌ရေးဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ် (၈၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်၊ ရေးမြို့။
   
၂၇။ မင်းဘူးဘဏ်ခွဲကြီး
ဦးပိုင်အမှတ် (၂၄/၂၅)၊ ကန်ရေကျေးရွာ၊ မင်းဘူးမြို့။
   
၂၈။ စစ်ကိုင်းဘဏ်ခွဲကြီး
ဦးပိုင်အမှတ် (၉၂)၊ မိုးဇာလမ်းနှင့် ဈေးလမ်းဒေါင့်၊ မိုးဇာရပ်၊
စစ်ကိုင်းမြို့။
   
၂၉။ ပြည်ဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ် (၄၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဆံတော်အနောက်ရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။
   
၃၀။ မုံရွာဘဏ်ခွဲကြီး
အကွက်အမှတ်(၁၄)၊ဦးပိုင်အမှတ်(၅၂)၊
အောင်ဇေယျ(မုံရွာတောင်)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မုံရွာမြို့။
   
၃၁။ ပဲခူးဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၁၅/၂)၊ မင်းလမ်း၊ဇိုင်းဂနိုင်း(တောင်ရပ်ကွက်)ပဲခူးမြို့။
   
၃၂။ လားရှိုးဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၃-က)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊
ရပ်ကွက်(၂)၊ နယ်မြေ(၁၃)၊ လားရှိုးမြို့။
   
၃၃။ ‌မြောင်းမြဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၇၂)၊ ဦးဘချိုလမ်းနှင့် စကားဝါလမ်းထောင့်၊
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မြို့မဈေးကြီးရှေ့၊ မြောင်းမြမြို့။
   
၃၄။ ‌စော်ဘွားကြီးကုန်းဘဏ်ခွဲကြီး
အဆောင်(၁၁၇)၊ အခန်း(၃)၊ ကျောက်စိမ်း(၆)လမ်း၊
ပွဲရုံနှင်‌့ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၃၅။ ‌ရွှေဘိုဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၁၄၉-ဃ)၊ ကောလိပ်ဟောင်းလမ်းမကြီး၊
အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့။
   
၃၆။ ပခုက္ကူဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၄-က)၊ လွတ်လပ်ရေးလမ်းနှင်‌့ သမစိတ္တလမ်းထောင့်၊
အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ရွှေကူမြောက်၊ ပခုက္ကူမြို့။
   
၃၇။ ‌အောင်ပန်းဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၄)၊ ဗထူးလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အောင်ပန်းမြို့။
   
၃၈။ ပုသိမ်ဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၅၇)၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် မြေနုလမ်းထောင့်၊
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့။
   
၃၉။ မုဒုံဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၂၄)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်၊ မုဒုံမြို့။
   
၄၀။ ကွဲျဆည်ကန်ဘဏ်ခွဲကြီး
တိုင်းမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနဝင်း၊
ကားကြီးဝင်း(တောင်ဘက်)၊ ကွဲျဆည်ကန်(မန္တလေး)၊
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
   
၄၁။ ‌ကျောက်ဖြူဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၂၁၀၊ ရုံးတက်လမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၉)၊
အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဖြူ။
   
၄၂။ ‌မော်လမြိုင်ကျွန်းဘဏ်ခွဲကြီး
(၁၁)လမ်းနှင့် စွယ်တော်လမ်းထောင့်၊
သောင်တိုးမြေတိုးခဲ့ျရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့။
   
၄၃။ ဆိုင်းတန်းဘဏ်ခွဲကြီး
ဦးပိုင်(၁၆/ခ)၊ အကွက်(၂၄၃)၊ (၂၆-ဘီ)လမ်း၊
(၈၆x၈၇)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
   
၄၄။ ဒိုက်ဦးဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၇၇)၊ (ဈေးအနီး)၊ မင်းလမ်း၊ ဒိုက်ဦးမြို့။
   
၄၅။ သထုံဘဏ်ခွဲကြီး
ဦးပိုင်အမှတ် (၆၁/က)၊ အကွက်အမှတ်(၅၄)၊
ဈေးအနောက်လမ်း၊ တရုတ်တန်းရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့။
   
၄၆။ မိတ္ထီလာဘဏ်ခွဲကြီး
ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၇)၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၇/၁၇၂)၊
သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ မိတ္ထီလာမြို့။
   
၄၇။ သံဖြူဇရပ်ဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၈)၊ အောင်ဆန်းလမ်း(ဈေးအနီး)၊ စက်သစ်ရပ်ကွက်၊
သံဖြူဇရပ်မြို့။
   
၄၈။ ရုံးချုပ်ဘဏ်ခွဲွဲကြီး
ဘဏ်အကွက်ကြီး(၃)၊ သီရိရတနာအဆင့်မြင့်ဈေးဝင်း၊
နေပြည်တော်။
   
၄၉။ မြင်းခြံဘဏ်ခွဲကြီး
အမှတ်(၉/၁၇)၊ ဘဘလမ်းနှင်‌့ (၄၄)လမ်းထောင့်၊
အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။
   
၅၀။ ‌ကောလင်းဘဏ်ခွဲကြီး
ဦးပိုင်အမှတ်(၆၅)၊ ရွှေမင်းဝံလမ်းနှင့် (၁၂) လမ်းထောင့်၊
ဈေးရုံဗိုလ်တဲရပ်ကွက်၊ ကောလင်းမြို့။
   
၅၁။ ပိတောက်ချောင်းဘဏ်ခွဲကြီး
  မြေတိုင်းရပ်ကွက် ( ၈၊ ၉၊ ၁၀ )၊ မြေကွက်အမှတ်- ၇/က-၃၊
  ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
   
၅၂။ ခရမ်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၉၇)၊ မင်းလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ခရမ်းမြို့။
   
၅၃။ ဖြူးဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၈၀)၊ ပဲခူးလမ်း၊ မြို့မအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ဖြူးမြို့။
   
၅၄။ ကျိုက်ထိုဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၃၁၇)၊ သဇင်လမ်း၊ တောင်သူစုရပ်ကွက်၊ ကျိုက်ထိုမြို့။
   
၅၅။ သုံးခွဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၃၀)၊ အောင်ဇေယျလမ်းနှင့်ဇောတိကလမ်းထောင့်၊
  (၆)ရပ်ကွက်၊သုံးခွမြို့။
   
၅၆။ ဒိုင်းမွန်းပလာဇာဘဏ်ခွဲကြီး
  (၇၈)လမ်း၊(၃၃x၃၄)လမ်းကြား၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ်၊
  (G-32,G33,G33(A)၊ မြေညီထပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
   
၅၇။ ကြို့ပင်ကောက်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၃)၊ အနောက် လမ်းမတော်လမ်း၊ အနောက်မြောက်ရပ်ကွက်၊
  ဦးပိုင်အမှတ်(၂၉)၊ကြို့ပင်ကောက်မြို့ ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
   
၅၈။ မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲကြီး-၂
  အမှတ်(၄)၊ ကျောက်စိမ်းလမ်း၊ ရတနာထွန်းပွဲရုံတန်း၊
  ဈေးကြိုရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
   
၅၉။ အောင်လံဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(တ/၃၆)၊ ပြည်လမ်းနှင့် (၁၁)လမ်းထောင့်၊
  အကွက်အမှတ်(၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(ဃ/၃၆၉)၊
  တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့။
   
၆၀။ စလင်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(အိုင်-၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂)၊ နရပတိစည်သူလမ်း၊
  ဈေးမရပ်ကွက်၊စလင်းမြို့။
   
၆၁။ ပျဉ်းမနားဘဏ်ခွဲကြီး
  (၆)လမ်း၊ ရွှေချီရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့
   
၆၂။ ကျောက်မဲဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၃၅၈)၊ ပင်လုံလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်မဲမြို့
   
၆၃။ ပင်းတယဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(ဈ/၃၁)၊ ရွှေဥမင်ဘုရာလမ်း၊ ဈေးတန်းရပ်၊ အကွက်အမှတ်(၉)၊ ဟော်ကုန်းရပ်၊ ပင်းတယမြို့
   
၆၄။ ဝေါဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၄)၊ မင်းလမ်း၊ချမ်းမြသာစည်ရပ်ကွက်၊ ဝေါမြို့
   
၆၅။ ချောင်းဆုံ(ဘီလူးကျွန်း)ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ် (၁၇၁)၊ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ချောင်းဆုံရပ်ကွက်၊ ချောင်းဆုံမြို့
   
၆၆။ ပုလောဘဏ်ခွဲကြီး
  အကွက်အမှတ်(၃)၊ (ဘ-ဆ)၊ခရေပင်လမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ပုလောမြို့
   
၆၇။ သရက်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၂၁)၊သံကြိုးလမ်း၊ ဈေးရပ်ကွက်၊ သရက်မြို့
   
၆၈။ ဘီလင်းဘဏ်ခွဲကြီး
  ဦးပိုင်အမှတ်(၄၅၈)၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ ကန်သာယာရပ်ကွက်၊ ဘီလင်းမြို့
   
၆၉။ မော်လမြိုင်ဘဏ်ခွဲငယ်
  မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်၊
  သာသနာ့ဗိမာန်လမ်းနှင့် အနောက်တပ်မြေလမ်းကြား၊
  မြိုင်ရတနာ(၄)ထပ်ဈေးနှင့် (၂)ထပ်ဈေးကြား၊ မြေညီထပ်
   
၇၀။ ညောင်လေးပင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  မြေကွက်အမှတ်(၁၂)၊ မြို့မ(၄)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ ညောင်လေးပင်မြို့
   
၇၁။ ကျောင်းကုန်းဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၁၄၀/၁၄၁)၊ အမှတ်(၂)တာဝတိသာရပ်ကွက်၊ (၂၃/၂၄)လမ်း၊ ညောင်တုန်းမြို့
   
၇၃။ စစ်တွေဘဏ်ခွဲငယ်
  ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ မြူနီစီပယ်ဈေးကြီးအောက်ထပ်၊ အခန်းအမှတ်(A-၁၆)
   
၇၄။ စွယ်တော်(မန္တလေးဘဏ်ခွဲကြီး)
  ဦးပိုင်အမှတ်(ဒီ-၂၉က/၂၉ခ)၊ မြစ်ငယ်ထုံးဘိုဖြတ်လမ်း၊
  (၆၇x၆၈)လမ်းကြား၊မန္တလေးမြို့
   
၇၅။ မအူပင်ဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၈၈)၊မင်းလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊
  မြေကွက်အမှတ်(၄၂)၊မအူပင်မြို့
   
၇၆။ ဝါးခယ်ခဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၇၀)၊သီတာလမ်းနှင့်မြူ ရုံးလမ်းထိပ်၊
  မင်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဝါးခယ်ခမြို့
   
၇၇။ မှော်ဘီဘဏ်ခွဲကြီး
  အမှတ်(၃၀)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်း၊ မှော်ဘီမြို့
   
 

Weighted-average (WA) Market Exchange Rate

MMK per USD - Date 26th November 2020

Reference Exchange rate
(WA market rate)
1,314.7
Interbank Market WA rate 1,315.0
Bank-customer Market WA rate

1,314.3

CBM announces daily Reference Exchange Rate every working day at 4:00 PM, based on deals between 9:00 AM and 3:00 PM.

  • Methodology on determination of Reference Exchange Rate is available here

MMK Exchange rate for other currencies are available here (forex.cbm.gov.mm)

Interest Rate(%)
Central Bank Rate 7%pa
Minimum Bank Deposit Rate 5%pa

Maximum Bank Lending Rate (Secured)

Maximum Bank Lending Rate (Unsecured)

10%pa

 

14.5%pa

Economic Indicators (%)
GDP Growth Rate
2018-2019 FY
(October to September)
6.80 %
Annual Rate of Inflation
(August 2020)
6.43 %
Year on Year Inflation
(August 2020)
1.84 %

     Source : Ministry of Planning and Finance